POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

na čtvrtek 20. června 2024 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově.

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a její schválení
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2024 a její schválení
  5. Diskuze
  6. Závěr

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu v účtárně družstva
a to den před konáním schůze.

 

V Částkově 11.6.2024                                                                Předseda představenstva ZD

 

Petr KocábPOZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI