Prodej obilí

Zemědělské družstvo Nedachlebice oznamuje svým členům a ostatním občanům, že ve čtvrtek 10.září 2020 se bude na farmě v Částkově, v době od 7:00 do 19:00 hod., vydávat a prodávat obilí . Cena za 1q obilí je 500 Kč.

Jakub MachalaProdej obilí

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI na čtvrtek 25. června 2020 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově. Program: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Volba orgánů náhradní členské schůze Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a její schválení Zpráva kontrolní komise Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2020 … Číst více

Petr KocábPOZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává ČLENSKOU SCHŮZI na středu 10. června 2020 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově. Program: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Volba orgánů členské schůze Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a její schválení Zpráva kontrolní komise Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2020 a její schválení … Číst více

Petr KocábPOZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI