Prodej obilí

Zemědělské družstvo Nedachlebice oznamuje svým členům a ostatním občanům, že ve čtvrtek 25.srpna 2022 se bude na farmě v Částkově, v době od 8:00 do 18:00 hod., vydávat a prodávat obilí. Cena za 1q obilí je 900 Kč.

Jakub MachalaProdej obilí

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

28Představenstvo ZD Nedachlebice svolává NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI na čtvrtek 12. května 2022 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově. Program: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Volba orgánů náhradní členské schůze Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a její schválení Zpráva kontrolní komise Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2022 … Číst více

Petr KocábPOZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI