POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI na čtvrtek 25. června 2020 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově. Program: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Volba orgánů náhradní členské schůze Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a její schválení Zpráva kontrolní komise Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2020 … Číst více

Petr KocábPOZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává ČLENSKOU SCHŮZI na středu 10. června 2020 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově. Program: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Volba orgánů členské schůze Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a její schválení Zpráva kontrolní komise Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2020 a její schválení … Číst více

Petr KocábPOZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI