Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

na pondělí 3. června 2024 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově.

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a její schválení
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2024 a její schválení
  5. Diskuze
  6. Usnesení a závěr

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu v účtárně družstva
a to den před konáním schůze.

 

V Částkově 27.5.2024                                                                 Předseda představenstva ZD

 

Petr KocábPozvánka na členskou schůzi